Uloguj se

Već sam registrovan

ili upiši svoje podatke

Registruj se

Prvi put na KupiMe

ili upiši svoje podatke

Zaboravljena lozinka

Oops, zaboravio si lozinku? Ne brini, zatraži novu!!!

Multimedijalni Revit kurs!

Savladajte osnovne tehnike rada u Revit-u

  • VREDNOST3,600 din
  • POPUST50%
  • UŠTEDA1800 din
 • 1800 din
 • Ponuda ističe za:
 • Kupljeno 5

 • Multimedijalni Revit kurs
 • Naučite osnovne tehnike rada u Revit-u
 • Kako se kreiraju elementi zidova, vrata, prozora i stepeništa
 • Kreiranje detalja i kompletiranje projekta 

Ovaj kurs će vam pomoći da savladate osnovne tehnike rada u Revit-u.

To znači da ćete prvo naučiti kako se kreiraju osnovni elementi poput zidova, vrata, prozora i stepeništa a zatim savladati rad sa nivoima, kontrolu prikaza, dodavanje kota, simbola i natpisa. Na kraju sledi kreiranje detalja i kompletiranje projekta.

Kurs obuhvata sledeće teme:

Uvod
Dobrodošlica, Fajlovi za vežbu, Šta je BIM? Rad na modelu sa više projekcija, Hijerarhija elemenata

Upoznavanje sa radnim okruženjem
Recent files i File meni, Upotreba trake sa alatima i QAT-a, Kontekstualna traka sa alatkama, Properties paleta, Project Browser, Pomeranje i grupisanje paleta, Prečice na tastaturi, Ekranski prikaz (Zoom, Pan, Orbit), Izbor objekata, Podešavanje odabira, Dodatne opcije

Započinjanje novog projekta
Upotreba šablona, Kreiranje novog projekta, Dodavanje nivoa, Dodavanje rastera, Privremene kotne linije, Dodavanje stubova

Osnove modelovanja
Dodavanje zidova, Tipovi i karakteristike zidova, Upotreba Snap-a, Pozicioniranje zidova, Upotreba Modify alatke, Dodavanje vrata i prozora, Dodavanje sanitarija, Spojevi zidova, Pravila i ograničenja

Veze, uvoz podataka i grupe
Povezivanje AutoCAD DWG fajlova, Kreiranje topografije, Ubacivanje detalja, Saveti za ubacivanje podataka, Kreiranje grupa, Simetrične grupe, Kreiranje linkova, Rotiranje i poravnjanje povezanih objekata, Deljene koordinate, Upravljanje linkovima, Različiti formati fajlova

Stepenište
Dodavanje stepeništa, Ograda na galeriji, Produžetak ograde

Skiciranje modela
Kreiranje spratova, Kreiranje krovova, Postavljanje plafona, Složeni krovovi, Povezivanje zidova sa krovom , Nagib ravnih krovova, Slobodno određivanje nagiba, Kreiranje otvora

Složeni zidovi
Kreiranje novog tipa zida, Složeni zidovi, Zid zavesa, Kreiranje mreže, okvira i panela, Ispusti i useci, Linije na modelu

Kontrola prikaza
Debljina linije, Kontrola prikaza (Visibility Graphics), Šabloni za prikaz, Sakrivanje i izolacija objekata, Granice prikaza, Raspon prikaza, Prikaz na višem i nižem nivou, Funkcije Linework i Depth Cueing, Prikazivanje unutrašnjosti, Podešavanje grafike

Prostorije
Kreiranje prostorija, Granice prostorije, Tabelarni prikaz

Natpisi
Dodavanje teksta, Dodavanje kotnih linija, Dodavanje simbola, Dodavanje legende, Izdvajanje detalja, Crtanje detalja, Automatsko umnožavanje, Dodavanje popunjenih i maskirnih regija

Štampanje i publikovanje crteža
Rad sa listovima, Priprema novih listova, Poravnanje crteža, Prebacivanje u AutoCAD, Štampanje i kreiranje PDF-a

Anima d.o.o

Krunska 6a,
Beograd, Srbija

www.anima.rs

Dodatno predlažemo i...